Titulinis

Mūsų vizija : tiekti klientui (vaistinėms, kitoms vaistų prekybos įmonėms) platų ir nuolat atnaujinamą augalinių vaistų asortimentą


Mūsų misija :
pagal Geros vaistų platinimo praktikos taisyklių (GVPPT) reikalavimus tiekti vaistinėms, kitoms vaistų prekybos įmonėms kokybiškus vaistus

Mūsų kokybės politika : ..."kokybiški produktai - Lietuvos gyventojų sveikatai"...


Lietuvos ir Vokietijos UAB "Kauno medicinos centras" vadovybė užtikrina, kad kokybės vadybos sistema (KVS) atitinka įmonės ketinimus, nurodytus vizijoje, misijoje ir tiksluose. Įmonės KVS atitinka standarte LST EN ISO 9001 : 2015 nustatytus reikalavimus, ji nuolat gerinama, kad būtų užtikrinamas tinkamas rezultatyvumas. Kokybės politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus, įmonės darbuotojai dalyvauja formuojant kokybės politiką.


Mes siekiame:

Nuolat tobulinti įmonės veiklą.

Garantuoti efektyvų visų įmonės grandžių bendradarbiavimą.


Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir suinteresuotumą kokybišku darbu.